Regionala cancercentrum lanserar ny gemensam webbplats!

Regionala cancercentrum lanserar ny gemensam webbplats!
– Vi vill ge våra besökare ännu bättre stöd i sitt arbete att tillsammans utveckla cancervården. Lättillgänglig kunskap är en grundbult i det arbetet, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i RCC i samverkan.
Den nya webbplatsen ska framförallt underlätta för vårdens professioner att hitta och använda de kunskapsstöd och tjänster RCC erbjuder vården. Under menyval Cancerdiagnoser ligger alla vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp, läkemedelsregimer och annat kunskapsstöd RCC arbetar fram. Allt sorterat per diagnos.

Under Våra uppdrag återfinns både nationellt gemensam och regionspecifik information om annat utvecklingsarbete regionala cancercentrum bedriver i enlighet med de tio kriterierna i nationella cancerstrategin. Även för telefoner och plattor. Den nya sajten innehåller information från alla sex RCC. Både om sådant som är gemensamt för alla och om sådant som enskilda RCC arbetar med. Den bygger också på modern teknik och anpassar utseendet på webben beroende på om besökaren surfar in från en dator, platta eller telefon.

– Våra kunskapsstöd ska vara lika lätta att hitta och använda oavsett vem man är och var i landet man bor och verkar. Det bidrar till ett av våra högst prioriterade mål – att åstadkomma en mer jämlik cancervård, säger Gunilla Gunnarsson.