Regeringen stöder prostatacancertester

Regeringen stöder prostatacancertester
Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. För att PSA-provtagningen (prostataspecifikt antigen) ska bli mer strukturerad och jämlik ger Regeringen 8,4 miljoner kronor till de regionala cancercentrumen. PSA-prover görs för att upptäcka prostatacancer och för att följa behandlingen. Detta beslut är ett steg på vägen mot screening.

– Arbetet med prostatacancertestning, PSA-prover, ser idag allt för olika ut i olika landsting. Vi vill se en mer jämlik prostatacancervård. Denna satsning handlar om en bättre organisation och information kring PSA-testning, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Jag hoppas att satsningen ger erfarenheter som lägger en bra grund för ett framtida screeningprogram för prostatacancer, som kan införas så fort metoderna är tillräckligt bra, säger socialminister Annika Strandhäll.

I dagsläget är det oklart hur män i Sverige informerats om för- och nackdelar med PSA-test inför provtagning. Informationen som ges om PSA-testning är också ofta bristfällig. Regeringen beslutar därför att stödja de regionala cancercentrumen (RCC) med 8,4 miljoner kronor för bättre information och struktur kring arbetet med PSA-tester.

RCC ska betala ut medlen till de landsting som vill delta i arbetet genom att bland annat se över hur sjukvården kan ge information till fler män om provtagningen, dess fördelar och nackdelar, samt skapa en mer organiserad form av testning.

Mycket talar för att den pågående forskningen om prostatacancerdiagnostik inom några år kommer att ge förutsättningar för ett nationellt screeningprogram för prostatacancer. Det är även regeringens förhoppning. Det finns dock många kunskapsluckor om organisatoriska frågor kring införandet av allmän screening. Projekt med organiserad PSA-testning skulle enligt regeringen kunna bidra med värdefulla erfarenheter inför ett senare nationellt screeningprogram för prostatacancer.