Rättvisare vård till Europas cancerpatienter

Under 2012 hade Europa 3,45 miljoner människor en cancerdiagnos. Samma år dog 1,75 miljoner personer i cancer. Det motsvarar 3 dödsfall per minut. I hälften av EU-länderna har cancer ersatt hjärt-och kärlsjukdomar som den ledande orsaken till en för tidig död. Dessutom kommer en åldrande befolkning innebära att en person dör i cancer var 10:e sekund, om inte effektiva förebyggande och behandlings strategier införs.

 

Därför har en grupp bestående av patientorganisationer, sjukvårdsledare, före detta hälsoministrar, en Nobelpristagare och ledamöter vid EU-parlamentet gått samman för att lansera The European Cancer Patient’s Bill of Rights. Ett initiativ som leds av The European Cancer Concord (ECC) *och är en uppmaning till handling för att ta itu med de stora skillnader som finns för cancerpatienter i Europa idag.

ECC uppmanar EU-parlamentet att arbeta för ”Cancerpatienternas Bill of Rigts” och då speciellt tre grundläggande principer. Rätten för alla EU-medborgare att:

  • få den mest korrekta informationen och vara aktivt involverad i sin vård
  • få optimal och snabb tillgång till lämplig specialiserad vård, stödd av forskning ochinnovation
  • få vård i hälso-och sjukvårdssystem som säkerställer förbättrade resultat, patientens rehabilitering, bästa livskvalitet och hälsovård till ett rimligt pris.

I samband med lanseringen har två artiklar publicerats i de internationella cancertidskrifterna Lancet Oncology och The Oncologist.

 

Lancet artikel

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(13)70552-7/abstract

The Oncologist

http://theoncologist.alphamedpress.org/content/early/2014/02/03/theoncologist.2013-0452.abstract

 

* The European Cancer Concord (ECC) is a partnership which will enable improved access to cancer care, research and innovation for the European citizen.