PSA-testning identifierar grupp av män med ökad risk för metastaserad prostatacancer

Det visar en artikel som publiceras i tidskriften European Urology idag. I studien undersöktes halten av fyra kallikreinmarkörer däribland PSA i frysta blodprover från 5 500 män.

Halterna relaterades till risken för metastaserad prostatacancer upp till tjugo år efter provtagningen. Män måttligt förhöjda halter av PSA hade en kraftigt ökad risk, tex fanns 74% av alla fall med metastaser bland de 60-åriga män som hade en blygsam PSA-förhöjning (över 2 ng/ml) upp till tjugo år före diagnos. Bland dessa män med måttligt förhöjda PSA-nivåer förbättrade kallikreinpanelen ytterligare riskgrupperingen. Bland 60-åriga män med låga halter av PSA (mindre än 1 ng/ml) var risken för metastaserad prostatacancer ytterst låg (0.6%). Analyser av prover från män som var 50 år vid provtagningen gav liknande resultat som för de 60-åriga männen medan undersökningen av prover från 40-åriga män inte gav stöd för PSA-testning i den åldersgruppen.

-Kombinationen av frysta blodprover från Northern Sweden Biobank, data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR), ett rikstäckande kvalitetsregister, och journalgenomgång av forskningssköterskor vid urologi, NUS utgör en fenomenal kombination av forskningsresurser säger Pär Stattin, professor i urologi vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet.

Läs artikel från European Urology i sin helhet: reprint European Urology

Läs editorial som prisar de svenska registren och biobankerna som källa till cancerforskning: editorial PSA 4 K panel Eur Urol