Prostatacancerdagen 15 september

Tidig upptäckt räddar liv
Att sjukdomen ökar hänger i största del ihop med att befolkningen ökar och att vi lever längre men detta leder också till att det måste ställas högre krav på vården. Orsakerna till prostatacancer är inte klarlagda men vi vet att prostatacancer, till en viss del är ärftlig. Det är som med all cancer viktigt att sjukdomen upptäcks i tid och innan den har hunnit sprida sig, då finns det goda chanser till att kunna botas eller att sjukdomen kan hållas i schack. Dock är det varje år 1 200 män som får beskedet att deras cancer har upptäckts för sent och att den därmed inte går att bota. Prostatacancerförbundet arbetar aktivt för att det ska införas allmän screening för män över 45 år. Det skulle minska antalet män som får beskedet att de har obotlig cancer.

– Vi ser allvarligt på att prostatacancer ökar och Prostatacancerförbundet arbetar aktivt för att screening för män över 45 år ska införas så att färre män ska få det hemska beskedet att de har obotlig cancer, säger Alf Carlsson ordförande Prostatacancerförbundet.

Tack vare forskning har det på senare år gjorts stora framsteg vad gäller nya läkemedel och behandlingsmetoder så att det går att leva länge trots spridd prostatacancer och med bibehållen livskvalitet.

Dagen kommer att uppmärksammas i hela Sverige
Prostatacancerförbundet med sina 26 patientföreningar kommer uppmärksamma dagen runt om i hela Sverige. Det kommer bland annat vara ljusmanifestationer för att minnas alla de som gått bort, föredrag med information om sjukdomen och i Kalmar kommer hela staden att lysa blått för att uppmärksamma kampen mot prostatacancer.