Prostatacancer har längst väntetider av alla cancerformer

Prostatacancer har längst väntetider av alla cancerformer – Ny statistik visar att väntetiderna ökar

Ett år efter regeringens stora satsning för att korta väntetiderna i cancervården syns ingen förbättring för prostatacancer, som är den vanligaste diagnosen och den cancersjukdom som har de längsta väntetiderna. Väntetiderna för prostatacancer är 4 ggr längre än genomsnittet för andra cancerformer.

– Prostatacancerförbundet kräver krafttag mot de orimligt långa väntetiderna som leder till ett oerhört lidande för de drabbade och medför risk för att sjukdomen förvärras. Dagens situation är närmast skandalös, väntetiderna måste helt enkelt bli kortare, säger Calle Waller, vårdpolitisk talesman Prostatacancerförbundet.

Utgångsläget var att tiden mellan remiss och påbörjad behandling i genomsnitt var 167 dagar. 2015 skulle bli förändringens år. Regeringen avsatte 2 miljarder kronor för att under fyra år stimulera landstingen att ta tag i vårdköerna och minska onödig väntan. Det framgår nu att en viss förbättring skett i enstaka landsting men att detta uppvägs av att tiderna ökat i flertalet andra.

Variationen är därtill mycket stor i landet. I Stockholm är exempelvis väntetiden 223 dagar i median medan Södermanland har en väntetid på 123 dagar i median.

Sedan 2015 arbetar landstingen på uppdrag av staten med införande av standardiserade vårdförlopp. Målet är att minska väntetiderna från välgrundad misstanke om cancer till dess behandling sätts in.

– Enligt det standardiserade vårdförloppet ska den maximala väntetiden för en prostatacancerpatient vara 60 dagar, dvs två månader. Utgångsläget är att hälften av patienterna måste vänta mer än fem månader. Det är oroande att det på riksnivå efter det första året inte syns någon förbättring alls. Endast en region, den sydöstra visar en viss minskning medan övriga har oförändrade eller längre väntetider än förgående år – säger Calle Waller, vårdpolitisk talesman Prostatacancerförbundet.

– I november arrangerar Prostatacancerförbundet Mustaschkampen tillsammans med 26 prostatacancerföreningar och  200 företag och organisationer för att uppmärksamma kampen mot prostatacancer och samla in pengar till forskning och opinionsbildning. Den absolut viktigaste frågan är att minska väntetiderna inom samtliga landsting, säger Torsten Tullberg, kampanjledare Mustaschkampen.