Projekt från KI Innovations på väg bli internationell succé mot cancer

Projekt från KI Innovations på väg bli internationell succé mot cancer

Ett projekt från KI Innovations har utvecklats till en internationell satsning på en ny typ av cancerbehandling med naturliga mördarceller som kan få stor betydelse för många patienter.

Ett utvecklingsavtal som kan bli värt flera hundra miljoner kronor har slutits med det amerikanska bolaget Fate Therapeutics och huvudpersonen är KI-forskaren Karl-Johan Malmberg, numera verksam i Oslo och gästprofessor vid Karolinska Institutet.

– Utan det proffsiga stödet från KI Innovations i ett tidigt skede hade jag aldrig kommit så här långt, säger han. Det här är ett oerhört angeläget område som kräver en långsiktig affärsmässig satsning där vi hoppas kunna göra nytta för svårt sjuka cancerpatienter.

Karl-Johan Malmberg har sin forskningsbakgrund på Karolinska Institutet där han tillsammans med pionjärer på området immunterapi under lång tid utvecklat möjligheterna att använda så kallade NK-celler, Natural Killer Cells, för att behandla cancerpatienter där annan terapi inte haft effekt.

NK-celler är en typ av lymfocyter som ingår i immunförsvaret och som, enkelt uttryckt, har förmåga att döda vissa tumörceller och virusinfekterade celler. Ett av problemen har dock varit att bara en liten del av de NK-celler som använts i behandling visat sig vara effektiva cancerbekämpare. För att öka effekten utvecklade Karl-Johan Malmberg och hans medarbetare en plattform för att kunna expandera antalet effektiva NK-celler, en metodik som patenterades med hjälp av KI Innovations.

Nu fortsätter utvecklingsarbetet i samarbete med forskare vid Fate Therapeutics där avtalet slutits med motsvarigheten till KI Innovations i Oslo, Inven2. Ett av målen är att få fram kostnadseffektivare behandlingar än tidigare terapier som bygger på immunterapi.

– På den här nivån behövs en industriell part för att komma vidare och det här ger oss fantastiska möjligheter, säger Karl-Johan Malmberg. Nu kan vi inte bara förbättra NK-cellernas kraft, vi kan också få fram stora mängder NK-celler som är särskilt anpassade för patienternas olika tumörsjukdomar.

Under professor Karl-Johan Malmbergs ledning, och initialt med ett tillskott på sex miljoner kronor, bedrivs det fortsatta utvecklingsarbetet vid Oslo universitetssykehus. Om projektet utvecklas enligt planerna och behandlingen blir tillgänglig för stora grupper patienter kommer summorna att vara mångdubbelt större.

– Det här projektet är ett skolexempel på lyckat samarbete där vi kom in i ett tidigt skede, säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations. Affärsutveckling är inget självändamål, men många gånger är det den enda vägen för att forskningen ska komma patienter och samhället till nytta.

För kontakt med Karl-Johan Malmberg: +47 45390926

För kontakt med Karolinska Institutet Innovations AB:
Lilian Wikström, VD, telefon 070-453 31 17

Karolinska Institutet Innovations AB är en del av Karolinska Institutets innovationssystem. Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.