Professor Bengt Jönsson om förslag till förbättrad cancervården

I rapporten IHE-rapporten “Access to high-quality oncology care across Europe” framgår att tillgången till bra cancervård skiljer sig markant mellan EU-länderna. Förutom att visa på ojämlikheterna föreslår även rapporten olika förbättringar för att skillnaderna ska bli mindre. Bland annat förordar man ökade anslag till innovativ forskning inom cancerområdet. I denna film berättar professor Bengt Jönsson hur han vill förbättra dagens cancervård.

http://www.mynewsdesk.com/se/janssen-cilag_ab/videos/professor-bengt-joensson-om-foerslag-till-foerbaettrad-cancervaarden-15581