Pris till samarbete som botar barncancer

Nästan vart fjärde barn som dör i Sverige eller i Danmark gör det för att han eller hon har fått cancer. Idag får Skånes universitetssjukhus i Lund och Rigshospitalet i Köpenhamn utmärkelsen Oresund Award för sitt framgångsrika arbete med att behandla och bota barncancer. Överlevnaden för drabbade barn har ökat från 50 till 80 procent.

Även om de flesta barn som drabbas av cancer överlever så är det en fruktad sjukdom med stora konsekvenser för såväl den unga patienten som för dess familj och vänner. Trots att överlevnadschansen är god är cancer fortfarande den sjukdom som står bakom de allra flesta dödsfall hos barn och unga. I västvärlden är cancer orsak till nästan var fjärde dödsfall hos barn över ett år.

För att förbättra överlevnaden och stärka forskningen har klinikerna som jobbar med barncancer på Skånes universitetssjukhus och Rigshospitalet byggt upp ett samarbete över Öresund. Samarbetet har funnits under 30 år och går under namnet Sundets Onkologiska och Hematologiska Organisation (SOHO).

Sedan samarbetet startade har femårsöverlevnaden för barn med cancer ökat från femtio till 80 procent.

– Att allt fler barn som drabbas av cancer tillfrisknar är en fantastisk framgång. De resultat som SOHO har uppnått ser vi som ett bevis på hur värdefullt det är med samarbete mellan sjukhus och lärosäten. Samarbeten av detta slag gör oss dessutom attraktiva både som region och som arbetsgivare, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne.

Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Hovedstadens regionrådsformand, menar att SOHO är ett bra exempel på värdet i ett samarbete över sundet, både när det gäller behandlingar och forskning

– Det är fantastiskt när forskning gör en livsavgörande skillnad för våra patienter, i detta fall barn och unga som förlorat en del av sin frihet när de blivit sjuka.  När vi samlar kunskapen om cancer över Öresund räddar vi liv och frihet för många.

Banbrytande samarbete

Oresund Award ges till banbrytande samarbeten kring medicinsk forskning och behandling i Region Skåne och Region Hovedstaden. Bedömningsgruppen bakom Oresund Award pekar i sin motivering på att SOHO-samarbetet har valts ut på grund av sin kvalitet och sina resultat.

Klinikerna som jobbar med barncancerpatienter på Skånes universitetssjukhus i Lund och Köpenhamns Rigshospital är de kliniker i Norden som har närmast till varandra. Därför har det varit självklart att orientera sig mot varandra, diskutera patientfall och forskning med högspecialiserade kollegor inom samma fält.

Idag är SOHO-samarbetet organiserat med tre årliga möten mellan läkare, sjuksköterskor och forskare från de två sjukhusen och man har lärt känna varandra väl. Till exempel har läkare och forskare från klinikerna telefonkontakt med varandra flera gången i veckan, bland annat för att diskutera konkreta patientfall, beställa analyser hos varandra eller på andra sätt stötta och bistå varandra vid olika behandlingar och forskningsprojekt.

I samband med att man tilldelas Oresund Award ges också en ekonomisk belöning på 1,6 miljoner danska kronor som ska användas till att vidareutveckla och sprida vinnarnas samarbete.