Prestigefyllt pris till läkemedel mot spridd bröstcancer

Prestigefyllt pris till Pfizers läkemedel mot spridd bröstcancer

Pfizers läkemedel mot spridd bröstcancer har fått Prix Galien USAs utmärkelse ”bästa läkemedel” 2016. Det är ett av de mest prestigefyllda priserna inom läkemedelsforskning och –utveckling och anses vara branschens motsvarighet till Nobelpriset.

Prix Galien USA uppmärksammar läkemedelsinnovation som har förbättrat hälsan runt om i världen. Pfizers läkemedel Ibrance tog hem en topplacering i en kategori med 22 nominerade produkter.

Om Ibrance
Ibrance är ett läkemedel i en helt ny klass, CDK 4/6-hämmare, som bromsar cellernas tillväxt och delning så att sjukdomen utvecklas långsammare.

Kliniska prövningar där Ibrance testats i kombination med hormonell behandling har visat fördubblad progressionsfri överlevnad (över 2 år som primär behandling) – tiden innan cancern förvärras eller växer – för kvinnor med hormonreceptorpositiv, HER2-negativ spridd bröstcancer, samtidigt som livskvaliteten bibehålls.

Ibrance är nu godkänt i över 50 länder och är den första nya primärbehandlingen mot spridd bröstcancer på över tio år. I USA har drygt 45 000 patienter behandlats sedan det godkändes där i feb 2015. I Europa godkändes Ibrance den 9 november 2016.

Om Prix Galien – ”Nobelpriset” för läkemedel
Prix Galien är en av de mest prestigefulla utmärkelserna inom läkemedelsforskning och -utveckling och grundades i Frankrike 1970 av apotekaren Roland Mehl, för att uppmärksamma betydande framsteg inom läkemedelsforskningen som bidrar till att förbättra och rädda liv.

Priset är uppkallat efter Claudius Galenus, eller Galen, en av antikens främsta och mest inflytelserika läkare och medicinska författare. Vinnarna utses av en jury som består av världens mest framstående forskare och läkare och utmärkelsen anses vara branschens motsvarighet till Nobelpriset.

2007 startades Galien USA Awards för att uppmärksamma medicinska produkter. Sedan dess har man också lagt till kategorier för framsteg inom medicinsk utrustning samt individer som arbetar för att förbättra människors förutsättningar i utvecklingsländer.