Prestigefyllt pris för livslångt engagemang för patienter med neuroendokrina tumörer

– Väldigt välförtjänt och oerhört glädjande att det trägna arbetet med att sätta NET på cancerkartan uppmärksammas, säger Tobias Kvant, ordförande i patientföreningen Carpa.

Beskedet om utmärkelsen kommer inför den 10 november, World Net Cancer Awareness Day, då neuroendokrina tumörer uppmärksammas världen över.

Kjell Öberg får utmärkelsen för sitt långa engagemang för patienter med neuroendokrina tumörer, NET, och för att ha etablerat forskningsfältet som ett specifikt tumörområde som kräver specialistkompetens. Satsningen har inneburit att Uppsala genom universitetet och Akademiska sjukhuset etablerats som världsledande på både forskning och klinisk verksamhet inom området.

– Det är en imponerande gärning och det känns också tryggt att det finns flera som fortsätter det viktiga arbetet, säger Tobias Kvant.

En av dessa är professor Eva Tiensuu Janson som på NET Cancer Awareness Day, den 10 november, kommer att hålla en webbföreläsning för patientföreningen Carpas medlemmar runtom i landet.

– Jag kommer bland annat att berätta om det svenska vårdprogrammet för neuroendokrina tumörer som beräknas vara färdigt i början av nästa år, säger hon.

I Sverige diagnostiseras omkring 500 personer per år med någon form av neuroendokrina tumörer, NET, lika många som drabbas av livmoderhalscancer. Men trots det stora antalet patienter är NET fortfarande en sjukdom som inte många känner till, vilket leder till att såväl patienter som läkare riskerar att missa tidiga varningssignaler.

– Det här är en av de viktiga frågor som Kjell Öberg gjort stora insatser för att få bukt med, säger Eva Tiensuu Janson som under många år har samarbetat med Kjell Öberg. När vi nu får ett vårdprogram på plats hoppas och tror vi att NET-patienter kommer att få god och jämlik vård oavsett var i Sverige de bor.

Positiv utveckling på pNET-området
Om NET upptäcks tidigt kan sjukdomen behandlas kirurgiskt, men för patienter med spridd cancer är operation inte tillräcklig. Då krävs medicinsk behandling för att stävja den onormala hormonproduktionen, lindra symtomen och bromsa tumörtillväxten. Läkemedlet Sandostatin LAR ingår i standardbehandlingen för att lindra symtom som svåra diarréer och besvärande hudrodnad (flush), samtidigt som det hos upp till hälften av patienterna blockerar tumörernas tillväxt.

Vid spridd pNET, neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln, används även cancerläkemedlet Afinitor (everolimus), en så kallad mTOR-hämmare som i studier visat sig förlänga tiden utan sjukdomsutveckling med mer än det dubbla. Kjell Öberg är en av forskarna bakom den studie som låg till grund för godkännandet av Afinitor vid avancerad pNET.

– Vi har sett en positiv utveckling på pNET-området men för patienter med NET i tunntarmen, så kallad GI NET, verkar det dröja innan vi får tillgång till nya målstyrda behandlingar, säger Eva Tiensuu Janson.

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34