Pelgraz, pegfilgrastim, godkänd för behandling av neutropeni

Accords biosimilar Pelgraz – en pegylerad G-CSF-biosimilar har fått marknadsgodkännande av EMA. Pelgraz är en pegylerad granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF) indicerad för att minska varaktigheten av neutropeni och incidensen febril neutropeni i vuxna patienter som genomgår cytostatikabehandling och kan bli den första pegfilgrastimbiosimilaren på marknaden i Europa.

Läs hela pressmeddelande på engelska här