PRAC granskar cancerläkemedlet docetaxel

PRAC granskar cancerläkemedlet docetaxel

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utreder cancerläkemedlet docetaxel efter rapporterade fall av neutropen enterokolit hos patienter i Frankrike. De flesta patienterna behandlades för operabel bröstcancer. Neutropen enterokolit är ett allvarligt inflammatoriskt tillstånd av tarmen förknippad med neutropeni (låga halter av neutrofiler, en typ av vita blodkroppar som bekämpar infektioner). Det är en känd och sällsynt biverkning av docetaxel (kan drabba upp till en av 1000 personer).

En preliminär bedömning av EMAs säkerhetskommitté PRAC tyder på att frekvensen av denna biverkning inte har ökat under de senaste två åren. En grundlig utvärdering av tillgängliga data genomförs och de definitiva slutsatserna kommer att offentliggöras när granskningen har slutförts.

Docetaxel är ett viktigt behandlingsalternativ som har visat sig förlänga livet för cancerpatienter. Under tiden som granskningen pågår, bör läkare fortsätta att förskriva detta läkemedel enligt rekommendationer i den aktuella produktinformationen, inklusive detaljerade rekommendationer för förebyggande och hantering av neutropeni.

Patienter som har frågor om sin behandling bör prata med sin läkare.

Relaterad information
EMA reviewing cancer medicine docetaxel (2017-03-15)