Positiva resultat från fas 3-studie med målriktat läkemedel för behandling av lungcancer

Pfizer rapporterar positiva resultat från en fas 3-studie där XALKORI (crizotinib) jämförs med kemoterapi vid behandling av tidigare obehandlade patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer. Resultaten kommer att presenteras på en medicinsk kongress inom kort.

XALKORI är idag godkänt för behandling av vuxna med tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC). TLV beslutade nyligen att Xalkori ska ingå i läkemedelsförmånen med begränsning, som behandling för patienter med tidigare behandlad ALK-positiv avancerad NSCLC.

Läs pressmeddelande (på engelska)