Positiva resultat för Xtandi i fas III

MEDIVATION AND ASTELLAS ANNOUNCE FINAL RESULTS FROM THE PHASE 3 PREVAIL TRIAL OF ENZALUTAMIDE IN MEN WITH METASTATIC PROSTATE CANCER PROGRESSING ON ANDROGEN DEPRIVATION THERAPY

–Study demonstrates statistically significant benefits in overall survival, radiographic progression-free survival, and a delay (17months) in the time to initiation of chemotherapy–

Medivation Inc. and Astellas Pharma Inc. announced final results on the primary and secondary efficacy endpoints from the Phase 3 PREVAIL trial of enzalutamide in patients with chemotherapy-naïve metastatic prostate cancer who have failed androgen deprivation therapy and have few or no symptoms.  Data will be shared in a late-breaking oral presentation at the upcoming American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2014 Genitourinary (GU) Cancers Symposium in San Francisco on Thursday, January 30, 2014.[i]

”Xtandi används idag för patienter som progredierat i sin prostatacancer under eller efter behandling med kemoterapi. Nu har en studie med Xtandi visat goda resultat före kemoterapi, vilket gör att behandlingen blir ett alternativ till kemoterapi som första behandling när vanlig hormonbehandling sviktar. Detta är en patientgrupp med allvarlig prognos och vi har därför behov av flera olika behandlingsalternativ. Den optimala ordningsföljden av behandlingar för den enskilde patienten är emellertid ännu oklar. Vi hoppas nu att Xtandi så snart som möjligt får myndigheternas godkännande för att användas även i detta tidigare skede i sjukdomsförloppet,säger Göran Ahlgren, Urolog på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.”

Läs Pressrelease från Astellas