Positiva resultat för ny behandling av avancerad kutan skivepitelscancer

Positiva resultat för ny behandling av avancerad kutan skivepitelscancer presenteras på ASCO

Just nu pågår den årliga vetenskapliga onkologikongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago, USA.

Under måndagen presenterade Sanofi och Regeneron positiva resultat av EMPOWER-CSCC-1-studien, där den nya PD1-hämmaren cemiplimab användes för behandling av avancerad kutan skivepitelscancer.

Kutan skivepitelscancer är den dödligaste icke-melanoma hudcancerformen och för patienter med metastaserad kutan skivepitelscancer saknas idag effektiva behandlingsalternativ.

De positiva studieresultaten publicerades i ett pressmeddelande igår.

I samband med presentationen publicerades även forskningsresultaten i New England Journal of Medicine.

Cemiplimab utvecklas i ett samarbete mellan Sanofi och Regeneron.

Referenser

Migden_Rischin et al_ PD-1 Blockade with Cemiplimab in Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma. N Engl J Med 2018; DOI: 10.1056/NEJMoa1805131. DOI: 10.1056/NEJMoa1805131

SASE.SA.18.06.0184, juni 2018