Positiva resultat för det immunonkologiska läkemedlet pembrolizumab

Positiva resultat för det immunonkologiska läkemedlet pembrolizumab för behandling av ytterligare två cancerformer presenterades på ESMO 2014

Under ESMO 2014 (28 sep) presenterades för första gången data för PD-1 hämmaren pembrolizumab vid behandling av patienter med spridd magsäckscancer. 31 % av de patienter vars cancer hade bedömts uttrycka biomarkören PD-L1 svarade positivt på behandling med pembrolizumab i monoterapi.

Det positiva resultatet innebär att en fas II studie kommer att starta under första kvartalet 2015 (KEYNOTE-059)

För ytterligare information hänvisar vi till den globala pressreleasen som du finner i sin helhet nedan.

Under ESMO 2014 (29 sep) presenterades för första gången data för PD-1 hämmaren pembrolizumab vid behandling av patienter med spridd blåscancer. 24 % av de patienter vars cancer hade bedömts uttrycka biomarkören PD-L1 svarade positivt på behandling med pembrolizumab i monoterapi.

Det positiva resultatet innebär att en fas III studie kommer att starta i slutet av 2014.

För ytterligare information hänvisar vi till den globala pressreleasen som du finner i sin helhet här.