Positiva resultat för cabozantinib vid RCC

Ipsen och deras partner Exelixis tillkännager positiva resultat från fas II-studien Cabosun, som jämförde behandling av cabozantinib mot sunitinib, hos tidigare obehandlad avancerad njurcellskarcinom (RCC). Presenterades på kongressen European Society for Medical Oncology (ESMO) 2016.

·        Cabozantinib uppnådde det primära målet att förbättra progressionsfri överlevnad jämfört med sunitinib. Läkemedlet minskar graden av sjukdomsprogression eller död med 31 procent.
·        Den objektiva responsfrekvensen förbättrades signifikant: 46 procent för cabozantinib jämfört med 18 procent för sunitinib

Läs mer i pressmeddelandet: 10-10-2016-ipsen-pr-cabosun-data-final