Portal för lungcancer på gång

Dagens kvalitetsregister för cancer är inriktade på patienternas primärdiagnoser och kirurgisk behandling. Data om läkemedelsbehandling, återfall i sjukdom och palliativ vård är mer begränsade. Med en ny virtuell uppföljnings- och forskningsportal för lungcancer är ambitionen att tillföra ytterligare information som är värdefull för både sjukvården och forskningen.
Allt mer data från behandling av cancer med läkemedel samlas in. Behovet av mer data beror bland annat på att en bättre uppföljning av effekten av nya läkemedel krävs – både av medicinska och av ekonomiska skäl. Kostnadsmedvetenheten är betydligt större idag jämfört med förr när dåtidens läkemedel hade breda verkningsmekanismer och stod för en liten del av hel.

Läs hela nyheten HÄR