Personcentrerat stöd hjälper patienter med metastaser i ryggen vid magnetisk resonanstomografi (MRT)

Personcentrerat stöd hjälper patienter med metastaser i ryggen vid magnetisk resonanstomografi (MRT)

I sin avhandling har Thomas Strand, doktorand i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet, studerat upplevelser och uppfattningar av undersökning med magnetisk resonanstomografi (MRT) för personer med metastaser i ryggen. I sin studie har han undersökt vad man kan göra för att underlätta för dessa patienter.

Vid en MRT-undersökning måste patienten ligga stilla hela tiden och britsen är hård. De flesta patienter tycker inte om att vara i magnetkameran eftersom det är trångt och undersökningen tar lång tid, upp till 90 minuter. Patienter med metastaser i ryggen har dessutom smärtor i ryggen, vilket gör det ännu svårare att ligga stilla under en lång stund. Patienterna med klaustrofobi upplever ofta att det känns omöjligt att genomgå en MRT- undersökning och ibland krävs det lugnande medel för att undersökningen ska kunna utföras.

Thomas Strand har i sin forskningsstudie intervjuat patienter och personal som arbetar med MRT.

– Informationen som jag har fått fram har jag använt för att skapa en anpassad undersökning, säger Thomas. Interventionen testades i en av mina studier och det visade sig att det är möjligt att hjälpa dessa patienter, om man arbetar enligt ett personcentrerat förhållningssätt.

Förutsättningen för personcentrerad vård (PCV) är att ha fokus på personen som får vård, inte på personens sjukdom. Denna utgångspunkt är viktig i vårdandet eftersom patienten som är en juridisk person bör betraktas som ansvarig för sitt eget beslut. Dessutom har personen expertkunskap om sitt hälso- och sjukdomstillstånd. En viktig komponent i PCV är patientberättelsen. Den kan bidra till en bättre förståelse av patientens livsvärld, vilket möjliggör en individanpassad vård. En annan komponent i PCV är partnerskapet. Partnerskapet innebär att patienten är en självklar del av vårdteamet. Patientens expertkunskap kan användas som en resurs när MRT-underökningen genomförs. Det möjliggör en MRT-undersökning som är skräddarsydd efter patientens uttryckta behov. Patientens delaktighet påverkar anpassningens omfattning och därmed finns det ett direkt samband mellan personcentrering och individualisering vid en MRT- undersökning.

Resultatet från avhandlingen är avsett att användas som stöd och inspiration i det dagliga arbetet. På röntgenavdelningen i Karlshamn kommer det att finnas information som rullar på väntrumsskärmarna som kan hjälpa patienterna att förberedda sig för undersökningen medan de väntar på sin undersökning. De kan exempelvis få tips om vad de ska göra om de upplever klaustrofobi eller får ont i ryggen. På detta sätt är vår förhoppning att patienterna får de verktyg de behöver för att klara av undersökningen och därmed kunna få adekvat behandling.

– Nu när avhandlingen blivit publicerad kommer jag att försöka lägga upp den här informationen även på 1177.se, säger Thomas. Det innebär att patienterna i hela Sverige skulle kunna läsa om undersökningen hemifrån och känna sig lite mindre oroliga när de kommer till röntgen.

Länk till avhandlingen: ” Hjälp mig att hjälpa dig!: – upplevelser och uppfattningar av undersökning med MRT för personer med metastaser i ryggen” http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1198834&dswid=2773