Per-Ola Andersson – nybliven professor i hematologi

Per-Ola Andersson – nybliven professor i hematologi

SÄS har fått sin första professor på över tio år, överläkare Per-Ola Andersson. Sedan den 1 juli är han adjungerad professor i hematologi vid Sahlgrenska akademin som tillhör Göteborgs universitet.

Per-Ola Andersson

– Sedan jag började forska för nästan 20 år sedan har jag steg för steg närmat mig den kompetens som krävs, säger Per-Ola Andersson. Det innebär att mitt arbete inom forskning och utbildning om blodets sjukdomar nu har fått en slags kvalitetsstämpel. Det känns förstås väldigt roligt och tacksamt.

Tydligare länk för kunskapsutbyte i regionen

Kriterierna för att bli professor är att man är en skicklig och framstående forskare och att man bedöms ha en god förmåga att utbilda, leda och samverka med andra inom området. Både på regional, nationell och internationell nivå.

Att Per-Ola Andersson har tjänsten som adjungerad professor innebär att han bedöms uppfylla kriterierna och att han huvudsakligen arbetar utanför universitet. Syftet är att han på så vis ska tillföra kompetens som både sjukvården och akademin har nytta av.

Den nya tjänsten skapar därmed möjligheter att bidra till en tydligare länk för kunskapsutbytet inom hematologi i Västra Götalandsregionen, menar Per-Ola Andersson. Detta eftersom hans kunskap enklare kan spridas både inom akademin och på SÄS men även till samhället.

– I och med tjänsten knyts jag närmare akademin som saknat en professor i hematologi, säger han. Samtidigt kan jag fortsätta med mina forskningsprojekt, min utbildning av studenter och mitt patientarbete på SÄS. Att jag är professor ger mig också möjlighet att representera regionen i frågor som rör hematologi, exempelvis i mer offentliga sammanhang.

Betydelsefullt för sjukhuset

SÄS har sedan några är tillbaka satsat på att utveckla en stark forskningsmiljö på sjukhuset. Till exempel stöttar sjukhusets forskningsenhet medarbetare som ägnar sig åt forskning och erbjuder också möjlighet att ansöka om tid för att bedriva forskning. Varje år genomförs också forsknings- och kvalitetsdagar som bland annat uppmärksammar sjukhusets forskning. Under hösten kommer stödet till sjukhusets forskare att utökas ytterligare.