Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab

Fas 3 studien (KEYNOTE-006) där pembrolizumab jämfördes med ipilimumab för patienter med avancerat malignt melanom avbröts i förtid då studien nått sina båda primära endpoints, överlevnad och progressionsfri överlevnad. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standardbehandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom. Säkerhetsprofilen för pembrolizumab var likvärdig med den i tidigare studier för behandling av malignt melanom. Data från studien kommer att presenteras på AACR, American Association of Cancer Research i Philadelphia, 18-22 april.

”Pembrolizumab har med sin verkningsmekanism visat sig vara ett effektivt läkemedel.

För patienter med avancerat malignt melanom innebär detta en bättre livskvalitet med chans till längre överlevnad och längre tid utan sjukdom” säger Giuseppe Masucci som är docent och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och huvudprövare för studien KEYNOTE-006 i Sverige

Mer information finns i den amerikanska pressreleasen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:Anna Åleskog
Medicinsk rådgivare, MSD
Telefon: 076-885 00 15
E-post:anna.aleskog@merck.com

Om KEYNOTE-006

KEYNOTE-006 är en global, öppen, randomiserad, pivotal, fas 3 studie som jämför pembrolizumab med ipilimumab för behandling av patienter med inoperabelt malignt melanom stadium III eller IV. Studien randomiserade 834 patienter till att få pembrolizumab 10 mg/kg var tredje vecka, pembrolizumab 10 mg/kg varannan vecka, eller fyra cykler av ipilimumab 3 mg/kg var tredje vecka. Primära endpoint var progressions-fri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS); sekundär endpoint var overall response rate (ORR), duration av respons, och säkerhet samt en exploratorisk analys av hälsorelaterad livskvalitet (QoL). Tumörresponsen utvärderades vecka 12 och sedan var sjätte vecka.

Om PD-1

Forskare har visat att flera typer av tumörer kan gömma sig genom att skapa ett “molekylärt kamouflage” som lurar kroppens immunsystem att tro att de är normala och därför låter dem växa okontrollerat. Interaktionen mellan ”strömbrytar”-receptorn PD-1 (Programmed Death receptor) och dess ligander utgör en potentiellt viktig tumörspecifik immunmodulerande mekanism. Genom att utnyttja PD-1-vägen kan en tumörcell stoppa aktiveringen av T-celler och därmed blockera ett viktigt steg som sätter fart på immunsystemet.

Om pembrolizumab

Pembrolizumab är ett läkemedel under utveckling.

Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Det är en mycket selektiv substans riktad mot PD-1 som syftar till att återställa immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller genom att selektivt blockera bindningen av två av PD-1-proteinets ligander (PD-L1 och PD-L2).

Genom att blockera PD-1 gör pembrolizumab det möjligt för kroppen att aktivera immunsystemets cancermålsökande T-celler, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet.

Pembrolizumab studeras för närvarande i flera kliniska prövningar som beräknas rekrytera över 3 000 patienter med olika former av cancer, däribland: malignt melanom, blåscancer, kolorektalcancer, magsäckscancer, cancer i huvud och hals, icke-småcellig lungcancer, trippelnegativ bröstcancer och blodcancer. Ytterligare prövningar av både monoterapi och kombinationsterapi med andra cancerbehandlingar planeras.

Mer information finns på http://clinicaltrials.gov.