Pembrolizumab innebar halverad progressionsrisk för patienter med ipilimumab-refraktärt malignt melanom

Vid den internationella kongressen Society of Melanoma Research (SMR) i Zürich, Schweiz, presenterades för första gången resultaten från en planerad analys av den pivotala fas-2-studien KEYNOTE-002 den 17:e november 2014.

PD-1 hämmaren pembrolizumab visade en avsevärd förbättring av den primära endpointen progressionsfri överlevnad (PFS) jämfört med kemoterapi. Två olika doseringar av pembrolizumab jämfördes med kemoterapi för behandling av patienter med ipilimumab-refraktärt avancerat malignt melanom.

Vid sex månader var PFS (RECIST 1.1, oberoende central utvärdering):

34 % för de patienter som fått pembrolizumab 2 mg/kg var tredje vecka
(95 % KI, 27-41) (n=180)

38 % för de som fått pembrolizumab 10 mg/kg var tredje vecka
(95 % KI, 31-45) (n=181)

16 % för de patienter som behandlats med kemoterapi
(95 % KI, 10-22) (n=179).

Det innebär att risken för progress i sjukdomen halverades med pembrolizumab [Hazard Ratio (HR) 0,57 och 0,50 för 2 mg/kg respektive 10 mg/kg (P<0,0001 för båda jämförelser) (n=540)]. Uppföljningstiden var i median 10 månader vid interimsanalysen.

Dessa resultat inklusive den planerade analysen av overall response rate (ORR), duration av respons, säkerhet och hälsorelaterad livskvalité (HRQoL) presenterades vid den internationella kongressen SMR av Dr. Antoni Ribas, professor i hematologi/onkologi och kirurgi samt chef för Tumor Immunology Program vid Jonsson Comprehensive Cancer Center, University of California, Los Angeles.

“Dessa resultat visar att pembrolizumab gav en klart längre progressionsfri överlevnad jämfört med kemoterapi vid behandling av ipilimumab-refraktära patienter med avancerat malignt melanom” säger onkolog Maria Wolodarski, huvudprövare och specialistläkare på Karolinska Universitetsjukhuset i Stockholm.

För ytterligare information hänvisar vi till den globala pressreleasen som du finner i sin helhet här.