Klinisk dokumentation väger tungt i NT-rekommendation av Keytruda (pembrolizumab)

Klinisk dokumentation väger tungt i NT-rekommendation av Keytruda (pembrolizumab)
NT-rådet meddelade idag att de rekommenderar landstingen att i första hand använda Keytruda® (pembrolizumab) vid blåscancer (urotelial cancer) som tidigare behandlats med kemoterapi.
– Vi är självklart glada över NT-rådets beslut och då särskilt att klinisk dokumentation och evidens har vägt tungt i processen, säger Oskar Lindeberg, Chef Market Access, MSD. Det visar att det lönar sig att investera i klinisk forskning vilket är bra för patienter och för den fortsatta utvecklingen av nya läkemedel.

Läs hela NT-rådets yttrande