Umeåforskaren Paulina Wanrooij prisas av Cancerfonden

Umeåforskaren Paulina Wanrooij prisas av Cancerfonden

Paulina Wanrooij är en av tre yngre forskare i landet som tilldelas Cancerfondens pris ”Junior Investigator Award”. Hennes forskning handlar om det molekylära maskineriet som övervakar och bidrar till ett stabilt mitokondriellt DNA. Det kan bidra till ökad förståelse för bland annat cancer.

Paulina Wanrooij Institutionen för medicinsk kemi och biofysik Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson.

– Det här priset betyder väldigt mycket för mig och min forskargrupp. Det ger oss längre tid att svara på våra forskningsfrågor och för att verkligen förstå hur problem med mitokondriellt DNA upptäcks av cellen, säger Paulina Wanrooij.

Varje år delar Cancerfonden ut pengar för löner till forskare som ligger i framkant och som håller högsta vetenskapliga kvalitet. Cancerfonden finansierar sedan tidigare 62 pågående forskartjänster. Forskarna befinner sig i olika steg i karriären och syftet är att skapa en långsiktighet för att de på bästa sätt ska kunna öka kunskapen om cancer och hur cancer kan upptäckas och behandlas.

Junior Investigator Award innebär finansiering i sex år. I år tilldelas Paulina Wanrooij vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik en sådan tjänst, tillsammans med två forskare vid Karolinska institutet.

Paulina Wanrooij fokuserar på en mekanism som skyddar mitokondriellt DNA. Mitokondrierna tillverkar cellens energivaluta, ATP. Viktiga delar av maskineriet som producerar cellens energi kodas av mitokondriernas eget DNA, mtDNA. Problem med dess stabilitet kan därför orsaka energibrist med ovanliga mitokondriesjukdomar som följd, och är också associerade med vissa former av cancer.

Celler använder olika kontrollstationsmekanismer, checkpoints, för att förhindra genetisk instabilitet som kan uppstå på grund av problem med DNA-kopieringen. Checkpoint-mekanismer är ett viktigt försvar mot utveckling av cancer, men de flesta av de mekanismer som vi känner till övervakar cellkärnans arvsmassa, nukleärt DNA.

Paulina Wanrooijs forskargrupp ska undersöka mekanismer som skyddar stabiliteten av mtDNA, och som kan vara av betydelse i cancerformer där mtDNA är påverkad.

För mer information, kontakta gärna
Paulina Wanrooij
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Umeå universitet
E-post: paulina.wanrooij@umu.se