Patienters upplevelse, orgasmförändring och förlust av utlösning efter operation vid prostatacancer

Ny forskning om patienters upplevelse och orgasmförändring och förlust av utlösning efter operation vid prostatacancer

Genom medel från Cancerstiftelsen i Kronoberg och från Forskning- och utvecklingsenheten i Region Kronoberg har en intervjustudie genomförts på kirurgkliniken i Växjö.

Carina Danemalm Jägervall är sedan 6 år tillbaka verksam som sexualrådgivare på kirurgkliniken i Växjö och arbetar med sexologisk rehabilitering för de män som drabbas av prostatacancer i Kronobergs län.

Hon har genom sina möten med patienter fått ta del av berättelser om sexologiska förändringar som hon sett att det finns bristande forskning kring.

Det är väl känt att det blir en potenssvikt efter operationen och den förändringen är mycket beforskad. Däremot finns det betydlig mindre forskning kring hur männen upplever själva orgasmen och förlusten av sin utlösning. Studien som nu har genomförts visar på nya uppgifter som är viktiga att beakta i vården.

Det här är en studie som synliggör mer än enbart potensproblemen, säger Carina Danemalm Jägervall. Förhoppningen är att studiens resultat kan bidra till utformning av preoperativ patientinformation, samt utveckling av postoperativ sexologisk rehabilitering.

Carina har från början även varit mån om att knyta till sig samhällsvetare från Linköpings universitet till studien. Hon anser att det är en styrka att inte enbart göra en analys utifrån ett sexualmedicinska perspektiv utan även från ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Fakta:
Studiens titel: ”Patienters upplevelse av orgasmförändring och ejakulationsförlust efter radikal prostatektomering”
Författare: Carina Danemalm Jägervall, sexualrådgivare Kirurgkliniken Växjö, Region Kronoberg

Medförfattare: Birgitta Gunnarsson med dr, FoU Kronoberg, Region Kronoberg, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Göteborgs universitet samt Jelmer Brüggemann, med dr, biträdande lektor, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet