Patienter med spridd lungcancer lever tre år utan återfall med Alecensa® (alectinib) i första linjen

​Nya data visar att patienter med spridd lungcancer lever tre år utan återfall med Alecensa® (alectinib) i första linjen.

Nya längre uppföljningsdata från ALEX-studien (fas III) visar att Alecensa® (alectinib) i första linjen mer än tredubblar den progressionsfria överlevnaden (median) för patienter med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer, jämfört med den tidigare standardbehandlingen crizotinib (34,8 månader för Alecensa jämfört med 10,9 månader för crizotinib).

Alecensa godkändes i EU i december 2017 som behandling i första linjen av patienter med ALK-positiv icke småcellig lungcancer. De nya uppföljningsdata som presenteras på den amerikanska cancerkongressen ASCO i juni förstärker Alecensas ställning som ny standardbehandling i första linjen för patienter med denna allvarliga form av lungcancer.

– För den undergrupp av lungcancerpatienter som är aktuella för behandling med denna typ av preparat är detta jättegoda nyheter! Vi får nu möjlighet att erbjuda en behandling som har betydligt längre effekt än tidigare standardbehandling. Dessutom skyddar Alecensa bättre mot utveckling av hjärnmetastaser som annars är en vanlig spridningsväg vid lungcancer, säger överläkare Anders Vikström, lungmedicinska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping.

Intensiv forskning och utveckling för att hitta behandlingar inom lungcancer börjar ge effekt för en väldigt utsatt grupp patienter. Många nya molekyler finns i sen utvecklingsfas och med immunterapier och skräddarsydd precisionsmedicin kan behandling av svårt sjuka patienter visa sig ge lång progressionsfri överlevnad. ALK-hämmaren Alecensa är ett bevis på detta.

Uppföljningen från ALEX-studien (abstrakt nummer 9043)presenteras i sin helhet under ASCO, i Chicago, den 3 juni (Hall A, 8.00 – 11.30 lokal tid)