Karolinska Universitetssjukhuset inför strategiskt patient- och närståenderåd

Karolinska Universitetssjukhuset inför strategiskt patient- och närståenderåd
För att uppnå sjukhusets vision ”Patienten först – tillsammans skapar vi bästa vården” kommer Karolinska Universitetssjukhuset att bilda ett strategiskt råd bestående av patienter och närstående, vars syfte är att låta patienter få ett större inflytande i vården.

Rådet ska driva frågor som ska kunna leda till förbättringar för Karolinskas patienter. Frågor som rådet anser vara viktiga kommer att lyftas in på agendan hos Karolinskas sjukhusledning. Karolinskas sjukhusledning kommer också att be Strategiska patient- och närståenderådet om råd i olika frågor.

–Det är meningen att rådet själv ska prioritera vilka frågor de tycker är viktiga. Det kan till exempel handla om tillgänglighet, jämlik vård, information och delaktighet, säger Anna Schandl, chefsjuksköterska på staben för kvalitet och patientsäkerhet, som kommer att vara rådets ordförande tills någon ur rådet utsetts.

Medlemmarna i rådet ska ingå i kraft av personliga egenskaper, erfarenheter och kompetens. Tillsammans ska medlemmarna representera en bredd av kompetenser och spegla samhällets sammansättning. Alla som har erfarenhet av vården som patient eller närstående, gärna från Karolinska, kan söka. Ansökan är öppen från den 1 november 2017.

Läs mer på Karolinska.se/patient-och-narstaenderad