PARP-hämmare inom BRCA-muterad bröstcancer

Lunch Webinar med Niklas Loman
PARP-hämmare inom BRCA-muterad bröstcancer

Datum: fredag 20:e sep 2019
Tid: 12.00 – 13.00

Niklas Loman är docent och överläkare vid Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus i Lund, och har omfattande forskning och klinisk erfarenhet inom ärftlig bröstcancer.
Nu har du chans att ta del av ett live webinar där docent och överläkare Niklas Loman kommer dela sin erfarenhet kring BRCA-testning samt gå igenom studieresulten av två PARP-hämmare inom bröstcancer.

Mer info och anmälan

Välkommen!
Med vänlig hälsning
MSD via Stéphanie Caruccio Björknesjö
stephanie.bjorknesjo@merck.com
AstraZeneca via Thomas Lövgren
thomas.lovgren@astrazeneca.com