Panobinostat fördubblar tiden utan sjukdomsutveckling vid myelom

Patienter som fått återfall i myelom eller utvecklat resistens mot två behandlingslinjer kan leva mer än dubbelt så länge utan att sjukdomen förvärras om de får tillägg av pan-DAC-hämmaren panobinostat.

– Det här är hoppingivande besked för patienter med denna mycket allvarliga blodcancer, säger Hareth Nahi, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och en av landets ledande experter på myelom.

Nyheten, som presenteras vid Europas största blodcancerkongress som nu pågår i Wien, tas emot som en efterlängtad framgång för en hårt drabbad patientgrupp där behandlingsalternativen är mycket begränsade.

Myelom är en elakartad typ av benmärgscancer som i Sverige årligen drabbar drygt 600 personer. Som regel kan behandling med läkemedel hålla sjukdomsutvecklingen i schack, men så småningom får i stort sett alla patienter återfall och utvecklar resistens mot sin behandling.

Vid the 20th Congress of the European Hematology Association presenteras data från en subgruppsanalys av fas III-studien PANORAMA-1 där panobinostat prövats som tillägg till bortezomib och dexametason hos patienter som fått återfall och/eller blivit behandlingsrefraktära. Den nu aktuella analysen är gjord på en subgrupp om 147 patienter som sviktat på minst två behandlingar varav minst en bestående av bortezomib i kombination med ett immunmodulerande läkemedel (IMiD).

Resultaten visar att tillägg av panobinostat till bortezomib och dexametason förlänger den progressionsfria överlevnaden (PFS), det vill säga tiden utan sjukdomsutveckling med 7,8 månader i median, från 4,7 till 12,5 månader, jämfört med placebo + bortezomib och dexametason.

– Det är en signifikant förlängning av den progressionsfria överlevnaden, säger Hareth Nahi. För mig som möter många myelompatienter i mitt arbete står det klart att varje tillskott i behandlingsarsenalen är av stort värde.

Panobinostat plus bortezomib and dexamethasone in patients with relapsed or relapsed and refractory multiple myeloma who received prior bortezomib and IMiDs: A predefined subgroup analysis of PANORAMA 1 (EHA Abstract #S102) presenteras av professor Hermann Einsele, Universitätsklinikum Würzburg i Tyskland.