Överdriven varning för nya kostnader

Jag har full förståelse för att läkare verksamma i sjukvården – och i många fall med lokalt ansvar för sina läkemedelsbudgetar – bekymrar sig för konflikten mellan att kunna använda nya läkemedel och kostnader som de upplever som höga. Men detta är en fråga som måste hanteras på en högre nivå inom sjukvården. Faktum är ju nämligen att vi inte har en kostnadsexplosion på läkemedelsområdet, tvärtom. Läs hela repliken på SvD Brännpunkt