Ovanlig matstrupskirurgi koncentreras till två sjukhus

Ovanlig matstrupskirurgi koncentreras till två sjukhus

Ovanlig och komplicerad matstrupskirurgi ska endast utföras vid Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. Övrig matstrups- och magsäckskirurgi koncentreras till ett ställe per sjukvårdsregion. Det är en del av regionala cancercentrums förslag till koncentration av komplicerad cancervård, som Sjukvårdsdelegation vid SKL informerades om idag.

Sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting uttalade idag sitt stöd för RCC i samverkans arbete med nivåstrukturering inom cancervården.

Landets hälso- och sjukvårds- och landstingsdirektörer är också positiva till arbetet och ställde sig förra veckan bakom RCCs förslag om att sex komplicerade cancerbehandlingar ska koncentreras till färre sjukhus än idag.

Rekommendationerna ut till landstingen för beslut
Landstingen föreslås meddela beslut om nivåstrukturering till SKL senast den 1 juni 2016.

– Jag utgår ifrån att landstingen tar sig an rekommendationerna snarast och att beslut tas i alla landsting innan sommaren. Planen är att förslagen ska börja gälla från 1 januari 2017, säger Dag Larsson, ordförande i Sjukvårdsdelegationen.

Rekommendation om nationella vårdenheter inom cancervården
Åtgärderna har bedömts av sakkunniggrupper och diskuterats i RCCs nationella arbetsgrupp under 2015 samt remissbehandlats i samtliga landsting och regioner.

Analcancer
Radiokemoterapi ska utföras vid 4 nationella vårdenheter.

Akademiska sjukhuset
Norrlands Universitetssjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skånes Universitets sjukhus

Kirurgisk behandling (salvage surgery) ska utföras vid 2 nationella vårdenheter.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus

Vulvacancer
Behandling av vulvacancer ska ges vid 4 nationella vårdenheter.

Karolinska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus
Universitetssjukhuset Linköping

Isolerad hyperterm perfusion
Behandling med isolerad hyperterm perfusion ska ges vid 1 nationell vårdenhet.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC)

Behandling med cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi, för behandling av cancer i bukhinnan, ska ges vid 4 nationella vårdenheter.

Akademiska sjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus

Botande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer
Botande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer koncentreras regionalt till sex sjukhus, det vill säga ett sjukhus per region.

Botande kirurgi för matstrupscancer vid definierade, ovanligare och komplicerade tillstånd ska ges vid 2 nationella enheter.

Karolinska Universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus

Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med landsting, regioner, patienter, närstående och vårdpersonal för en mer patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad och effektiv cancervård.