Otillräcklig satsning på forskning

Otillräcklig satsning på forskning
I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen 115 miljoner kronor på svensk forskning under de kommande fyra åren. Cancerfonden välkomnar satsningen men anser att den är alldeles för blygsam.

I en nyligen publicerad debattartikel i Svenska Dagbladet skriver forskningsminister Helene Hellmark Knutsson att regeringen i budgetpropositionen för 2017 ”miljardsatsar på svensk forskning”. Satsningen att möta samhällets stora hälsoutmaning är välkommen, men är dessvärre alldeles för blygsam. Av den så kallade miljardsatsningen kommer ”hälsoutmaningen” att få ökade anslag på totalt 115 miljoner kronor fördelat på de kommande fyra åren.
Tre forskningssatsningar namnges för att möta hälsoutmaningen de kommande åren. Det gäller dels en satsning på nationell infrastruktur av biobanksmaterial och registerbaserad forskning. Mer resurser ska också läggas på förstärkning av klinisk behandlingsforskning och nationell samverkan. Den tredje satsningen handlar om att stärka både grundforskning och tillämpad forskning för att hindra spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

Under nästa år innebär satsningen att Vetenskapsrådet kan förvänta sig en ökning av forskningsanslagen på 25 miljoner kronor. Fram till 2020 ska forskningsanslaget successivt öka med totalt 115 miljoner kronor.
På Cancerfonden menar vi att det absolut är rätt inriktning på regeringens forskningssatsning, men att den dessvärre inte räcker till. Ett område som kommer att kräva alltmer resurser är den kliniska behandlingsforskningen. Här föreslår vi en fortsatt satsning på större kliniska studier som utgår från behov i hälso- och sjukvården. Något som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en snar framtid. Om fler patienter ska kunna överleva cancer i framtiden måste forskningen få plats inom vården.

I debattartikeln konstaterar utbildningsministern att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Att investera i forskning är att investera i morgondagens sjukvård. Det krävs för att människor ska bli friska snabbare, komma tillbaka i arbete och inte dö i förtid.
För varje hundralapp som i dag går till sjukvården går bara två kronor till forskning. Det är alldeles för lite och är en grundläggande orsak till att forskningen går för långsamt framåt. Därför är enskilda satsningar på några tiotals miljoner kronor otillräckliga. På sikt behöver de offentliga forskningsinvesteringarna i sjukvården fördubblas.