NT-rådet rekommenderar Opdivo

NT-rådet rekommenderar Opdivo
NT – rådet rekommenderar landstingen att  använda Opdivo vid behandling av icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp enligt godkänd indikation och det landstingsgemensamma införandeprotokollet och i enlighet med  avtalet från den  landstingsgemensamma upphandlingen. -att innan behandling sätts in testa patienterna för PD – L1 – uttryck. NLT-rådet rekommenderar också Opdivo vid avancerad njurcellscancer.

Läs rekommendationerna i sin helhet Njurcancer och icke småcellig lungcancer