Ola Brodin får Lungcancerpriset 2015

Vid Lungcancerdagen på Oscarsteatern i eftermiddag får Ola Brodin Lungcancerpriset 2015. Han är docent och överläkare verksam vid Onkologiska kliniken, Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. Ola Brodin har i många år varit en drivande kraft inom lungcancer i Sverige. Hans insatser inom såväl klinisk forskning som opinionsbildning, till exempel i patientföreningen Stödet och en insamlingsstiftelse för lungcancer, präglas av kunskap, nyfikenhet och inspiration.
Det utdelas även ett journalistpris till en framstående opinionsbildare inom lungcancer. Det är Susanne Hobohm som får ett pris inom lungcancer.

Motiveringen för lungcancerpriset till Ola Brodin lyder:
Ola Brodin har i mer än ett halvsekel varit en eldsjäl för att förbättra lungcancerpatienternas och deras närståendes tillvaro. Ola har förutom en ytterst stor kompetens alltid visat på stor empati och alltid velat göra det ”lilla extra” för varje patient. Med ett stort engagemang har Ola också deltagit i bildandet och arbetet med Lungcancerförbundet Stödet.

Susanne Hobohm får journalistpris inom lungcancer 
Vid Lungcancerdagen idag den 3 november på Oscarsteatern tilldelas ännu ett pris; Susanne Hobohm får idag motta priset ”Excellence in lung cancer journalism”. Priset är instiftat av GLCC  – Global Lung Cancer Coalition – och tilldelas en journalist som ökat medvetenheten om den cancersjukdom som skördar flest liv i hela världen.

Motiveringen lyder:
Susanne är en icke-rökare som diagnostiserades i samband med att hon skulle donera en njure. Hon kunde tack vare tidig diagnos opereras snabbt och är nu i full verksamhet. Hon har använt sin yrkeskunskap för att bekämpa lungcancer genom debattartiklar, framträdanden i radio och TV samt artiklar och ledare. Genom denna utnämning deltar Susanne vid utnämningen av The Global Award in journalism.

Fakta om lungcancer
Lungcancer är den cancerform som skördar flest liv i Sverige – cirka 3500 personer avlider årligen till följd av lungcancer. Varje år får drygt 3 800 personer diagnosen lungcancer. De allra flesta är mycket sjuka när diagnosen ställs. 5-årsöverlevnaden är endast 12 procent. Incidensen har stabiliserats bland män sedan 1980-talet, men allt fler kvinnor drabbas av sjukdomen. De flesta patienterna är 60 år eller äldre.

Den viktigaste orsaken till lungcancer är rökning, aktiv eller passiv. Även joniserande strålning (t ex radon i hus, byggnader, mark), asbest, bilavgaser och industriutsläpp är faktorer som anses kunna bidra till utveckling av lungcancer, särskilt om de kombineras med rökning.