Ola Bratt – Ny redaktionsrådsmedlem i OIS

Ola Bratt är urolog och docent vid Lunds Universitet. Han arbetar dock nu som Consultant Urological Surgeon vid Cambridge University Hospital, UK.
Olas roll i redaktionsrådet är att agera bollplank och generera artikelförslag kopplat till urologisk cancer. Vi hälsar honom varmt välkommen och ser fram emot ett givande samarbete.

OLA-BRATT-svv

Ola Bratt