Ökar en viss sorts immuncell risken för att utveckla spridd prostatacancer?

Ökar en viss sorts immuncell risken för att utveckla spridd prostatacancer?

Forskare Sabina Davidsson vill tillsammans med sin forskargrupp öka kunskapen om vilken roll kroppens immunförsvar har vid utvecklingen av prostatacancer som spritt sig. I dagsläget finns det botande behandlingar så länge tumören inte har spritt sig utanför prostatakörtel.

– När prostatatumören har spritt sig i kroppen finns det inga botande behandlingsalternativ tillgängliga och dödligheten för dessa patienter är relativt hög. Därför finns det ett stort behov att finna nya behandlingsalternativ för denna patientgrupp, säger Sabina Davidsson, docent och biomedicinare på urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Vad är det roligaste med att forska?

– Min främsta drivkraft är att resultaten från våra studier kan hjälpa patienter drabbade av olika urologiska cancertyper däribland prostatacancer.

Vad betyder det att få anslag från Nyckelfonden?

– Att bedriva forskning är kostsamt, inte minst om man genomför studier där man inkluderar olika molekylärbiologiska metoder. För vår forskargrupp har det varit helt avgörande att få externa medel och där har Nyckelfonden varit väldigt betydelsefull.

Faktaruta

Prostatacancer är ett globalt hälsoproblem och enbart i Sverige diagnosticeras cirka 11 000 män årligen med sjukdomen.

Nyckelfonden – Stiftelsen har 30-årsjubileum i år och har delat ut anslag till 19 forskare på Universitetssjukhuset Örebro.