Ökade möjligheter till uppföljning för vuxen som överlevt cancer som barn

 

Lars Hjorth, Överläkare inom Barnmedicin är en av initiativtagarna till seneffektmottagningen.

Mer än dubbelt så många vuxna som överlevt cancer som barn  kommer från och med i höst, att kunna följas upp vid seneffektmottagningen vid Skånes universitetssjukhus.  Detta tack vare utökade resurser till verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålningsfysik samt verksamhetsområde barnmedicin.

Mottagningen kommer att kunna ta emot cirka 20 patienter i månaden, jämfört med tidigare åtta. I södra sjukvårdsregionen finns idag 1 600 barncanceröverlevare och 500 av dessa har träffat läkare på seneffektmottagningen i Lund sedan starten 1987. Tack vare utökningen kan mottagningen nu ta emot nya patienter samtidigt som kön för de som ännu inte gjort ett besök sakta kommer att betas av. På mottagningen finns en sjuksköterska och koordinator som är tillgänglig på halvtid för barncanceröverlevarna.

En nyinvigning av mottagningen genomförs den 6 september klockan 17:00.

På plats finns personal samt patienter som berättar om hur det är att leva med efterföljande komplikationer och hur de fått hjälp av seneffektmottagningen.

När: 6 september kl. 17.00.Var: seneffektmottagningen, onkologi, Skånes universitetssjukhus,Lasarettsgatan 23A, 221 85 Lund.

Bakgrund seneffektmottagningen

Sedan 1987 finns Sveriges första seneffektmottagning på Skånes universitetssjukhus i Lund. På mottagningen sker uppföljning av vuxna som haft cancer som barn. Runt två tredjedelar av barncanceröverlevarna har minst en komplikation efter sin sjukdom och dess behandling.Rätt uppföljning i rätt tid kan begränsa komplikationerna för patienterna genom att de får möjlighet till specialistvård.