Nytt test för att tidigt upptäcka bukspottkörtelcancer

När patienter idag diagnosticeras med den allvarliga tumörformen pancreascancer (cancer i bukspottkörteln) är det ofta för sent för att patientens liv ska kunna räddas. Om allt går enligt planerna kan det inom två år finnas ett test baserat på ett blodprov på sjukhusen som kan upptäcka sjukdomen tidigt, medan den fortfarande kan behandlas, och därmed rädda liv.
En forskargrupp i immunteknologi i Lund har nyligen avslutat patientstudier ibland annat Kina och Spanien för att utvärdera och vidare förfina testet.

I dessa tvärvetenskapliga studier har de med hjälp av sin unika teknik visat att de kan hitta en uppsättning biomarkörer i blod som kan användas för att spåra cancern. Detta ”fingeravtryck” kan sedan användas för att diagnosticera cancer. Resultaten från den spanska studien publiceras nu i International Journal of Proteomics.

Studierna visar att tekniken är både känslig och specifik när det gäller att hitta cancern. Resultat för sensitivitet och specificitet hamnade på 0,9 – 0,95, där 0.5 är slumpen och 1 är hundraprocentigt tillförlitligt och nästintill omöjligt att få.

– Enligt de signaler vi fått ligger vi mycket långt framme och det finns egentligen inga andra alternativ på gång, säger Christer Wingren, professor i immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola och en av dem som arbetat med att ta fram tekniken och hitta biomarkörerna.

Anledningen till att man genomfört kliniska studier tillsammans med sjukhus i Spanien och Kina är för att vara säker på att etnicitet inte ska påverka resultatet, vilket resultatet visar att det inte gör. Dessutom ville man validera tidigare studier.

Läs artikeln här: ”A multicenter trial defining a serum protein signature associated with pancreatic ductal adenocarcinoma”