Nytt svenskt biopsisystem för bättre provtagning vid misstänkt bröstcancer

Nytt svenskt biopsisystem för bättre provtagning vid misstänkt bröstcancer

I Sverige drabbas omkring 8000 kvinnor av bröstcancer varje år, globalt är siffran 1,7 miljoner och stigande. Tack vare förbättrad bilddiagnostik och effektiva screeningprogram upptäcks numera cancerfall tidigt, när tumören ännu är liten. Utvecklingen av procedurer och precisionsmediciner inom bröstcancerområdet ställer nya högre krav på diagnostiska metoder och dess precision. När en misstänkt sjuklig förändring i vävnad har upptäckts utför läkaren normalt nålbiopsi följt av patologisk analys för att kunna fastställa förändringens natur och ställa diagnos.

NeoDynamics har utvecklat en ny nålplaceringsteknologi och nåldesign som stödjer utvecklingen inom bröstcancerområdet och läkarens behov av nya precisionsinstrument för vävnadsprovtagning. NeoNavia är utformad för att hjälpa läkaren att säkert och med minimal påverkan på vävnaden placera nålen och ta representativa prov med precision oavsett vävnadens beskaffenhet och den misstänkta förändringens storlek och placering.