Nytt stöd för unga vuxna med cancer

​Nytt stöd för unga vuxna med cancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Markus är en av många nya medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Däremot är hans nyinrättade tjänst ensam i sitt slag i Sverige. Han är den första aktivitetskoordinatorn som stöttar unga vuxna cancerdrabbade som vårdas på sjukhus.

Det var ovanligt många som sökte till tjänsten som aktivitetskoordinator för att arbeta med cancerpatienter mellan 16-30 år som vårdas på Sahlgrenska. Valet föll till slut på Markus Carlsson som blev uttagen bland flera sökanden.
– Jag är oerhört hedrad och tror att mitt engagemang och min bakgrund bidrog till att just jag fick jobbet, säger han.

Tjänsten är ett resultat av ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och den ideella organisationen Ung Cancer. Det går ut på att Ung Cancer finansierar tjänsten under ett år och Sahlgrenska Universitetssjukhuset står som ansvarig arbetsgivare. Något liknande pilotprojekt finns inte någon annanstans i Sverige utan tjänsten är unik för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tove Lindahl Greve, verksamhetschef för Ung Cancer, beskriver att många av de unga vuxna cancerdrabbade som Ung Cancer har kontakt med berättar om hur livet liksom stannar av när de blir sjuka. Hur många eller långa perioder på sjukhus gör det svårt att bevara sociala kontakter och fortsätta med de aktiviteter de höll på med tidigare.

– Att det inte bara är cancern som utgör ett hinder utan även tillvaron i vården, som att sjukhusets väggar avskärmar dem från livet de tills alldeles nyss levde. Med den här tjänsten hoppas vi kunna göra avbrottet mindre abrupt och göra det lättare att röra sig mellan sjukhustillvaro och livet utanför och att fortsätta leva även på sjukhus, säger hon.

Det är här som Markus Carlsson kommer in i bilden. Han ska underlätta patienternas tillvaro och att de ska få en frizon från allt som rör den medicinska behandlingen.
– Jag kommer att vara lyhörd för patienternas behov och vill få dem att känna sig sedda. Att de ska kunna glömma bort sin sjukdom för en stund och att skapa mötesplatser och aktiviteter för patienterna när de vårdas på sjukhuset.

Enligt en förstudie som Ung Cancer gjort känner sig unga vuxna med cancer ofta ensamma när de ligger inne för vård och behöver aktivera sig. Vårdpersonalen har dock inte alltid den möjligheten utan behöver lägga sin kraft på det medicinska omhändertagandet. Här menar Totte Johansson, vårdenhetschef och närmaste chef, att aktivitetskoordinatorn har en viktig uppgift att fylla både för patienterna och medarbetarna:
-Hur mycket än vår vårdpersonal skulle vilja sätta sig ned och prata en stund så behöver de fokusera på det medicinska omhändertagandet. Med Markus slipper de känna frustration och kan känna sig trygga med att han kommer att fånga upp de patienter vars behov sträcker sig längre än att prata om de medicinska frågorna.

En annan konkret förbättring är att Ung Cancer får möjlighet att fånga upp patienterna snabbare och erbjuda dem stöd från det första svåra cancerbeskedet till förhoppningsvis utskrivning från sjukhuset. En annan aspekt, men nog så viktig, är att komma nära patienter som är väldigt svårt sjuka och kanske inte överlever sin cancersjukdom.
– Jag har gått in med detta med öppna ögon och det kommer att bli tufft ibland. Ung Cancer ska ställa upp med regelbunden handledning för mig utöver stödet från mina nya kollegor, säger Markus Carlsson.

Målsättningen för både sjukhuset och Ung Cancer är att pilotprojektet ska permanentas. Ung Cancer hoppas dessutom att fler sjukhus ska införa liknande tjänster för unga vuxna cancerdrabbade..
– Vi känner oss helt säkra på att denna tjänst kan göra stor skillnad för unga vuxna cancerdrabbade och bidra till bättre levnadsvillkor under och efter sjukdomstiden, säger Tove Lindahl Greve.