”Nytt sätt att förhandla pågår redan”

”Nytt sätt att förhandla pågår redan”

Sedan en tid tillbaka har vi trepartsöverläggningar, TLV, landstingen och läkemedelsindustrin. Denna nationella plattform gör att vi kan möta utmaningarna med nya och dyra cancermediciner, skriver Sofia Wallström, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

REPLIK | SJUKVÅRD
Priserna på vissa nya och mycket kostsamma cancerläkemedel behöver pressas mer effektivt och processen måste vara nationell. De höga kostnaderna riskerar annars tränga undan annan nödvändig sjukvård. Det skriver överläkarna Ulf-Henrik Mellqvist och Martin Erlanson (SvD Debatt 29/5). Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, förstår artikelförfattarnas oro men ser att trepartsöverläggningar mellan TLV, landsting och läkemedelsföretag leder till ökad nationell samordning och ger förutsättningar att gemensamt möta kostnadsutmaningarna från nya och dyra läkemedel.

Läs hela repliken här