Nytt sätt att avslöja njurcancer

Nytt sätt att avslöja njurcancer
Njurcancer är lömskt eftersom sjukdomen ofta ger diffusa symtom och därmed är svår att upptäcka. En ny metod skulle kunna ge en bättre bild av tumörerna.

Håkan Axelson, professor i molekylär tumörbiologi vid Lunds universitet, har forskat om cancer hela sitt yrkesliv och har sedan ett tiotal år tillbaka fokuserat på njurcancer.
– Njurcancer är speciellt eftersom vi har två njurar. Får man cancer i den ena njuren kan hela eller delar opereras bort och då kan man bli frisk eftersom man klarar sig med en. Problemet är om cancern hunnit sprida sig till andra organ, exempelvis lungorna, levern eller hjärnan, säger Håkan Axelson.

I Sverige får drygt 1 200 personer diagnosen njurcancer årligen, nästan dubbelt så många män som kvinnor. I en tredjedel av fallen har cancern redan spridit sig till andra organ, vilket gör sjukdomen mycket svårare att behandla. En anledning till spridningen är diffusa symtom, vilket kan fördröja upptäckten.

Likheter mellan tumörceller och nervceller
Håkan Axelson beskriver hur hans forskning är ett exempel på hur nyfikendriven grundforskning ibland snabbt kan ta steget mot klinisk användning.
– Vi var intresserade av att studera hur njurcancerceller skiljer sig från normala celler med avseende på deras arvsmassa. På så vis kan vi ta reda på vilka nya egenskaper de skaffat sig, för att bättre förstå hur de fungerar, säger han.

På ytan av den vanligaste formen av njurtumörceller, men inte på normala njurceller, visade det sig finnas mycket av en pump som transporterar ett signalämne kallat dopamin in i cellen. Fyndet var oväntat, ”verkligen överraskande”, som Håkan Axelson uttrycker det och han och kollegan Jennifer Hansson publicerade nyligen resultatet i tidskriften Clinical Cancer Research.

Närmare undersökning visade att sådana dopaminpumpar fanns på en annan slags cell i kroppen – på nervceller i en speciell del av hjärnan kallad substantia nigra. När en person drabbas av Parkinsons sjukdom är det just dessa nervceller som har förstörts. Därför har neurologer tagit fram ett sätt att avbilda dem.
– Det öppnade möjligheten att använda samma avbildningsmetod för att leta efter njurtumörceller, eftersom de har likadana transportörer på ytan.

Inför denna avbildning får patienten en injektion med en målsökande molekyl som fäster enbart på celler som har mycket av pumparna på sin yta. Till målmolekylen är en svagt radioaktiv isotop kopplad, som gör att den kan synliggöras med en speciell apparat.

Metoden studeras i vår

– Med denna typ av avbildning kan vi förhoppningsvis se om tumören är spridd och var metastaserna i sådana fall finns. Vi vill undersöka om metoden ger oss bättre möjlighet att se tumörerna, än den datortomografi som används i dag.
En annan framtida användning kan vara att under pågående behandling se om mängden tumörceller minskar eller ökar, som ett sätt att få en fingervisning om hur behandlingen fungerar och om det kanske är bättre att byta läkemedel.
– Vi kommer att starta en liten klinisk studie i vår, med ett tiotal patienter. Eftersom metoden redan används vet vi att den är ofarlig, så frågan är hur bra bild av tumörerna vi kan få.

Resultaten väntas under året. Det är tack vare Cancerfonden som studien kommer till stånd.
– För mig har stödet från Cancerfonden inneburit viktig stabilitet i finansieringen och det är helt avgörande för forskningen som lett fram till denna studie.