Nytt NLT yttrande gällande Opdivo och Keytruda

NT-rådet rekommenderar landstingen

  • –  Att Opdivo utgör förstahandsval vid nyinsättning av PD1-hämmare vid behandling av malignt melanom, utifrån utfallet i den förnyade konkurrensutsättning som genomförts inom ramen för den landstingsgemensamma upphandlingen.
  • –  Att vid behandling av malignt melanom använda Opdivo och i förekommande fall, se nedan, Keytruda, enligt godkänd indikation och det landstingsgemensamma införande- och uppföljningsprotokollet.
  • –  Att Keytruda utgör andrahandsval efter individuell bedömning samt att patienter som sedan tidigare fått behandling med Keytruda inom ramen för kliniska studier eller compassionate use-program, kan fortsätta sin behandling enligt behandlande läkares bedömning. Läs hela yttrandet här: Nivolumab-(Opdivo)-och-pembrolizumab-(Keytruda)-malignt-melanom-161213