Nytt material ska hjälpa elever med cancer

Nu lanserar Barncancerfonden Rätt till stöd i skolan för elever med cancer, ett informationsmaterial som ger konkreta råd till skolpersonal och vägleder i skolfrågor när en elev insjuknar i cancer.

Materialet vänder sig elevens hemskola, sjukhuslärare, konsultsjuksköterskor samt elever och vårdnadshavare. Genom att bland annat lyfta fram delar av Skollagen och Läroplanen blir skrifterna ett stöd som visar vad som gäller i frågor som rör skola och skolgång när en elev blir sjuk i cancer. Informationen har tagits fram i samarbete med sjukhuslärare och konsultsjuksköterskor vid landets sex barnonkologiska centra.

Lång erfarenhet av skolfrågor
Bakom innehållet står Björn Olsson, tidigare rektor vid sjukhusskolan vid Akademiska Barnsjukhuset, som har lång erfarenhet av att lotsa vårdnadshavare och skola rätt när en elev blir svårt sjuk.

– Inte bara familjerna utan även skolan kommer att ha nytta av det här nya materialet och kommer att veta vad som gäller när en elev insjuknar i cancer, säger Björn Olsson.

Resultat av medlemsenkät
En enkät bland Barncancerfondens medlemmar visade tydligt att skolan var ett stort problemområde för många familjer. Som en följd av det resultatet beslutade Barncancerfonden att initiera ett skolprojekt som bland annat ska tydliggöra vem som har ansvar för vad – i form av lagar och styrdokument – för att underlätta skolgången för elever med cancer.

Ladda ner direkt från webben
Följande skrifter ingår i serien och i den första fasen lanseras de tre första delarna, som går att ladda ner direkt från www.barncancerfonden.se/elevers-ratt.

Rätt till stöd i skolan för elever med cancer
Råd till mentor och annan personal
Råd till rektor
Råd till vårdnadshavare gällande skolgången för ett cancerdrabbat barn (utkommer under hösten)
Råd till skolan om sena komplikationer till följd av barncancer (utkommer under hösten)
Litteraturlista (utkommer under hösten)

För mer information, kontakta gärna:

Björn Olsson, projektledare för Rätt till stöd i skolan för elever med cancer
E-post: bjorn.olsson@barncancerfonden.se

Kärstin Ödman Ryberg, Barncancerfonden
E-post: karstin.odman.ryberg@barncancerfonden.se
Telefon: 08-584 209 37