Nytt HPV-vaccin med bredare skydd förväntas bli godkänt i EU

Det nya niovalenta vaccinet mot HPV (humant papillomvirus), Gardasil 9, från Sanofi Pasteur MSD har fått ett positivt omdöme av EU:s medicinska kommitté för humanläkemedel (CHMP) och förväntas därmed bli godkänt i EU inom kort. Vaccinet som skyddar mot nio HPV-typer ger ett bredare skydd än tidigare godkända vacciner vilka skyddar mot två respektive fyra HPV-typer.

Det nuvarande fyrvalenta vaccinet, Gardasil, som används i Sverige idag, ger skydd mot fyra HPV-typer (6,11,16,18). Gardasil 9, det nya niovalenta vaccinet, ger skydd mot ytterligare fem HPV-typer (HPV 31, 33, 45, 52, 58), förutom HPV 6,11, 16 och 18.

Gardasil 9 är avsett för pojkar och flickor från nio års ålder och skyddar mot förstadier till cancer och cancer i livmoderhalsen, yttre könsorganen, slidan och anus orsakade av HPV. Vidare ger Gardasil 9 skydd mot kondylom.

Det positiva omdömet från CHMP ligger i linje med godkännandet av Gardasil 9 från den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA.

Vi är glada för CHMP:s positiva omdöme då vi tror att Gardasil 9 kommer att innebära ett stort steg framåt vad det gäller att förhindra ytterligare HPV-relaterad cancer”, säger Cecilia Young, nordisk medicinsk direktör på Sanofi Pasteur MSD. ”Gardasil 9 kan förhindra 8 av 10 fall av cancer på könsorganen och minska spridning av nio typer av HPV. Nu ser vi fram emot EU kommissionens beslut.

CHMP grundar sitt beslut på resultat från omfattande kliniska studier som påbörjades år 2007 och som inkluderat mer än 15 000 personer i elva länder. Huvudstudien, A 9-Valent HPV Vaccine against Infection and Intraepithelial Neoplasia in Women, som nyligen publicerades i

New England Journal of Medicine, visar att det nya niovalenta HPV-vaccinet gav 97 procents skydd mot förstadier till cancer i livmoderhalsen, yttre könsorganen, slidan och anus som orsakats av något av de fem ytterligare virustyper som ingår det nya Gardasil 9.