Nytt hopp för patienter med kronisk lymfatisk leukemi

Janssen presenterar under American Society of Clinical Oncologys (ASCO) årsmöte i Chicago den 3 juni resultat från fas III-studien RESONATE, där patienter med kronisk lymfatisk leukemi och småcelligt lymfocytärt lymfom behandlats med antingen ibrutinib eller ofatumumab. Resultaten visar signifikant skillnad i progressionsfri överlevnad (progression-free survival, PFS) hos patienter behandlade med ibrutinib jämfört med ofatumumab. Risken för progression eller dödsfall var reducerad med 79 procent för patienter som behandlats med ibrutinib jämfört med ofatumumab. PFS var studiens primära effektmått. Sekundärt effektmått var den totala överlevnaden (overall survival, OS) där patienter i ibrutinib-armen hade 57 procents reduktion av dödsfall jämfört med patienter som behandlats med ofatumumab.

RESONATE är en öppen och randomiserad fas III-studie där ibrutinib jämförts med ofatumumab i behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och småcelligt lymfocytärt lymfom (SLL), som fått minst en tidigare behandling.

I januari 2014 stoppades RESONATE-studien efter enhetlig rekommendation av IDMC (Independent Data Monitoring Committee), i och med att studien visade på en signifikant skillnad i progressionsfri överlevnad för patienter som behandlats med ibrutinib jämfört med kontrollarmen. IDMC rekommenderade därför att studiesponsorn gav tillgång till ibrutinib även för patienterna i ofatumumab-armen.

Resultaten har nyligen publicerats i New England Journal of Medicine[1] och presenteras under ASCO i Chicago den 3 juni.