Nytt försöksläkemedel blockerar känt cancerframkallande protein

Nytt försöksläkemedel blockerar känt cancerframkallande protein

En forskargrupp vid Åbo Bioteknikcentrum har hittat ett nytt sätt att hämma den särskilt aggressiva effekten av en av de mest kända drivkrafterna för utveckling av cancer: onkoproteinet Ras.

Cancerforskare och läkemedelsföretag världen över letar intensivt efter ett läkemedel mot en av de mest kända cancerframkallande faktorerna: onkoproteinet Ras.
– Det har tidigare ansetts omöjligt att hitta ett läkemedel mot Ras. Men tack vare den Ras-satsning som det amerikanska cancerinstitutet National Cancer Institute (NCI) lanserat har denna inställning nu ändrats radikalt. Den senaste tidens framgångar inom experimentell läkemedelsutveckling tyder på att en av cancerforskningens mest svårlösta gåta – dvs. hur man ska hitta ett läkemedel inriktat speciellt mot Ras – nu trots allt håller på att lösas, förklarar forskargruppens ledare Daniel Abankwa, FD och Akademiforskare vid Åbo Akademi.
Forskarna, som är verksamma vid Åbo Bioteknikcentrum, ett forskningscentrum som drivs gemensamt av Åbo universitet och Åbo Akademi, har nu tagit ytterligare ett viktigt steg framåt i arbetet för att utveckla ett läkemedel mot Ras. De har hittat ett nytt sätt att hämma den särskilt aggressiva effekten av K-Ras, som är den mest kända Ras-varianten. De läkemedel som forskarna använde i sina experiment blockerar framför allt K-Ras-proteinets förmåga att stimulera s.k. cancerstamceller, d.v.s. de celler som kan orsaka att tumörer bildas.
– Tumörbildning är det som sker när cancern sprider sig i kroppen och metastaser bildas vid långt framskriden sjukdom, ofta med dödlig utgång. Om man blockerar K-Ras kan tumörtillväxten och tumörbildningen hejdas avsevärt, säger Daniel Abankwa.
Tillsammans med en forskargrupp under ledning av professor Tero Aittokallio (Åbo universitet och Institutet för molekylärmedicin i Finland, FIMM) har Daniel Abankwas grupp även lyckats identifiera en uppsättning gener som kan komma att hjälpa till att hitta den patientgrupp som kan ha mest att vinna på de behandlingsformer som tas fram baserat på denna forskning – ett exempel på s.k. individanpassad behandling. Intressant är att forskningsresultaten tyder på att läkemedlen som har använts i denna forskning är särskilt verksamma mot cancersjukdomar hos kvinnor, t.ex. bröst-, äggstocks- och livmodercancer.
– Så förutom att vara intressant ur ett filosofiskt perspektiv kan läkemedel som sätts in mot ”alla onkogeners moder” (K-Ras) hämma tillväxten hos ”alla cancercellers mödrar” (cancerstamcellerna), och detta kommer förhoppningsvis att gagna framför allt kvinnor (däribland många mödrar).
– Denna forskning passar väl in med det uppdrag på nationell nivå som Åbo Akademi och Åbo universitet åtagit sig för att göra läkemedelsutveckling och diagnostik till ett strategiskt profileringsområde. Kanske blir det just här i Åbo som vi kommer att komma riktigt nära en lösning på denna cancerforskningens så svårlösta gåta, säger, säger Daniel Abankwa.

Artikeln kan läsas på
http://www.nature.com/onc/journal/vaop/ncurrent/full/onc201659a.html

För mer information:
Daniel Abankwa, FD, Akademiforskare
e-post: daniel.abankwa@btk.fi
tfn: +358 (0)2 333 6969