Nyheter och trender inom cancerforskningen

Ett tjugotal av världens ledande cancerforskare deltar i en konferens vid Karolinska Institutet. Deras presentationer kommer att varvas med det senaste från svensk cancerforskning. Allt från tumörbiologi till läkemedelsutveckling och implementering i vården, inom alla cancerområden.

Konferens: Swedish Cancer Research Meeting 2014
Datum: 2 – 3 september 2014
Plats: Aula Medica, Nobels väg 6, Karolinska Institutet Campus Solna
Program

Förutom det fullspäckade vetenskapliga programmet hålls också olika seminarier om hur sjukvården, forskningen och industrin ska kunna samarbeta för att nya innovativa läkemedel snabbt ska nå ända fram till patienten.

På temat behandling på det vetenskapliga programmet kretsar mycket kring det heta området immunterapi. Tanken är att aktivera patientens eget immunförsvar så att det attackerar cancercellerna. Idag finns sådana läkemedel på marknaden för hudcancern malignt melanom och flera nya substanser är på väg in. James Allison, MD Anderson Cancer Center, Houston, är en av pionjärerna och Jedd Wolchok, Memorian Sloan Kettering Cancer Center, New York, är huvudförfattare till en studie om hur sådana läkemedel kan kombineras för extra effekt. Båda är också inbjudna talare.

– Man hoppas nu att det här kan vara en strategi som kan rädda liv även på längre sikt och även vid spridd sjukdom, säger Arne Östman, professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet och en av arrangörerna till konferensen.

Glivec är ett läkemedel mot leukemier som har förändrat vården radikalt inom området. En av de tongivande forskarna bakom Glivec är Charles Sawyers, Memorian Sloan Kettering Cancer Center, New York. Han har även deltagit i utvecklingen av nya behandlingar för prostatacancer som verkar genom blockering av androgenreceptor-signalering. Sawyers inleder konferensen.

Forskningen om ärftlighet vid cancer har varit intensiv under många år. Nu lyfts möjligheten att inte bara hitta personer med hög genetisk risk för cancer utan att också behandla dem i förebyggande syfte, innan cancern har brutit ut.

– De första studierna med förebyggande behandling kommer förhoppningsvis att starta inom några år. Men därefter tar det lång tid innan vi får resultat som kan utvärderas eftersom insjuknande i cancer ska studeras. Läget inom detta område kommer att beskrivas av bland annat Paul Pharoah, University of Cambridge, Storbritannien.

Nya cancerläkemedel har visat att det går att bromsa tumörväxt genom att attackera olika typer av stödjeceller som finns i tumörer, till exempel celler som bygger upp tumörens blodkärl. Zena Werb, University of California, är en av de ledande experterna när det gäller samspelet mellan friska och sjuka celler. Fältet befinner sig i stark utveckling, och Werb kommer att berätta om de senaste upptäckterna.

Flera talare, bland annat Timothy Chan, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, och Lucy Yates, The Wellcome Trust Sanger Institute, Cambridge, Storbritannien, kommer även att rapportera om nya fynd som gjorts inom stora internationella nätverk som använt ny DNA-sekvenseringsteknik för att ge en bild av de genetiska skillnaderna mellan tumörceller och friska celler.

Konferensen arrangeras gemensamt av de tre strategiska cancerforskningsnätverken StratCan, U-CAN och BioCare och Regionalt Cancer Centrum Stockholm/Gotland.

För frågor, kontakta:

Professor Arne Östman
Tel: 08-517 702 32 eller 070-311 71 44
E-post: arne.ostman@ki.se

PhD, forskningssamordnare Sandra Falck
Tel: 08-524 810 50 eller 073-712 12 05
E-post: Sandra.Falck@ki.se