Nya studieresultat kan leda till förändring i hormonbehandling av prostatacancer

Resultat från en nyligen publicerad studie i European Urology pekar på att man kan halvera risken för kardiovaskulära händelser och död hos prostatacancerpatienter med hjärt-kärlsjukdom ifall de behandlas med GnRH-antagonisten degarelix (Firmagon®) i stället för standardbehandling med GnRH-agonist. Tidigare forskning pekar på att hjärtkärlsjukdom är bland de vanligaste orsakerna till förtida död bland män med långt gången prostatacancer, och inte cancer i sig. Resultaten baseras på en poolad analys av 2 328 män med prostatacancer från sex prospektiva, randomiserade studier.

– En tidigare studie indikerar att hjärtkärlsjukdom är bland de vanligaste orsakerna till förtida död bland män med långt gången prostatacancer, och inte cancer i sig. Olika typer av androgenhämmande behandling tycks ha olika effekt avseende risk för hjärt- och kärlsjukdom. Det är viktigt att behandlande läkare tar hänsyn till det när man utformar behandlingen av den enskilda patienten. Den genomförda analysen är ett viktigt steg framåt för att bättre vägleda framtida val bland tillgängliga behandlingar men fler studier behövs, säger Jan Nilsson, kardiolog och medverkande i studien, Lunds universitet.” Läs hela internationella pressmeddelandet här